Aanvullende regels ivm Corona

Deze regels gaan in per 18 januari 2022 en blijven geldig tot nader order, voor uw en onze bescherming.

Bij het niet opvolgen van deze regels behouden wij ons het recht voor u de toegang tot het terrein en de lessen te ontzeggen.
Wij gaan hierover geen discussies aan op het veld. U bent welkom om na de lessen een afspraak te maken om hierover van gedachten te wisselen.
 

Hoe gaan wij zelf om met Corona?